KENELLE

ITSEN HYVÄKSYMINEN. TOISEN KOHTAAMINEN. SELKEYS.


HAE MUKAAN KOULUTUKSEEN TÄSTÄ

Itsetuntemusakatemia on 9 kuukauden koulutus- ja valmennuskokonaisuus, jossa keskitytään itsen tuntemisen kautta syntyvään selkeyteen, rauhaan ja oman suunnan löytymiseen.

Itsetuntemusakatemia sopii Sinulle, joka olet kyllästynyt jatkuvaan tunteissa ja ajatuksissa vellomiseen sekä energian valumiseen epäolennaiseen. Sinulle, joka haluat elämältä enemmän kuin selviytymistä: merkityksellisyyttä, mielenrauhaa, rohkeutta.

Koulutus sopii myös jokaiselle, joka tarvitsee selkeämpiä vuorovaikutustaitoja sekä syvempää ymmärrystä ihmisten välisistä suhteista: parisuhteessa, vanhempana tai työelämässä.

Akatemia kestää 9 kuukautta. Koulutuksen ydinsisältö toteutuu verkko-opetuksena. Verkko-opetus on oman prosessin näkökulmasta ylivertainen väylä tarjota materiaali ja tuki joustavasti ja yksilöllisiin elämäntilanteisiin räätälöitynä. Näin voit tehdä muutostasi missä päin maailmaa tahansa ja silloin kun se sinulle parhaimmin sopii. Lisäksi pääset osallistumaan kahdesti kuukaudessa verkkotapaamiseen yhdessä muiden kanssa.

HAE MUKAAN KOULUTUKSEEN

ONKO KOULUTUS TARKOITETTU SINULLE?
Itsetuntemusakatemia on käytännönläheisille, jalat maassa seisoville oman muutoksen tekijöille: sinulle, joka uskot, että pienillä asioilla voi vaikuttaa elämän suuriin asioihin.

Itsetuntemusakatemiassa yhdistyy tieto ja oma prosessi. Jos haluat tietää enemmän siitä, miksi me ihmiset toimimme siten kun toimimme, saada välineet ja tuen tulla sinuiksi itsesi kanssa ja taitoja elää itsetuntemusta todeksi vuorovaikutussuhteissasi ja valinnoissasi – silloin tämä on sinulle sopiva koulutus- ja valmennuskokonaisuus. Saat sekä tiedon, työkalut että tuen viedä muutos käytäntöön.

Painotamme tiedon ja oman prosessin välistä dialogia. Tieto on tärkeä rationaalisen ja tietoisen mielen ymmärryksen kanava, mutta ilman oman prosessin läpikäymistä ei synny omakohtaista muutosta. Kokemusta itsestä. Itsetuntemusta.

Tiedon avulla saat syvemmän ymmärryksen omaan tilanteeseesi. Ymmärrät paremmin, miksi juuri sinäkin olet toiminut kuten niin monet muutkin: olet ihminen ja meillä kaikilla on inhimillisiä tunteita ja tarpeita, jotka synnyttävät sekä sisäiseen maailmaamme että ihmisten välille painetta, jonka kohtaamme hyvin, huonosti tai hyvin huonosti. Tiedon avulla osaat sijoittaa omat kokemuksesi ja itseäsi koskevat havainnot suureen kuvaan paremmin. Omassa prosessissasi viet saamasi tiedon käytäntöön lempeästi ja vähän kerrallaan. Näin muutoksestasi tulee pysyvää. 

Opit saamasi tiedon valossa ymmärtämään paremmin juuri sinua: sinun tunteitasi, tarpeitasi, sinun tunnekaavojasi, pelkojasi, defenssejasi, reaktiomallejasi. Opit sinulle ominaiset kohtaamisen vahvuudet ja heikkoudet sekä keinot elää omien vahvuuksiesi ja heikkouksiesi kanssa. Tämä tarkoittaa vastuuta itsestä: sekä itsen tukemista hellästi omien heikkouksien suhteen, mutta myös vastuuta siitä, miten itseä, toisia ja maailmaa kohtaa.

Tämä kaikki synnyttää selkeyttä, rohkeutta, inspiroitunutta uteliaisuutta, luovuutta, iloa, myötätuntoisuutta. Olet luottavaisempi ja tyynempi sekä suhteessa itsessi, toisiin että maailmaan. 

ITSETUNTEMUSAKATEMIAN SISÄLTÖ


Itsetuntemusakatemia kestää 9 kuukautta. Pidämme kesäloman heinäkuussa ja talviloman vuosittain 15.12.-15.1. Silloin ei ole mentorointeja eikä verkkotapaamisia, mutta halutessasi voit tehdä verkko-opintoja omaan tahtiin -- tai pitää ansaitsemaasi lomaa ja vähän hidastaa. Akatemia koostuu seuraavista osa-alueista:

Verkko-opinnot

Koulutuksen ydin on luennoissa ja itsenäisesti suoritettavissa harjoituksissa. Saat jokaisessa moduulissa tietoa käsiteltävästä teemasta: esimerkiksi palautumisesta, ajanhallinnasta, tunteista, tunteiden välttelyn seurauksista, rajoista, turvan merkityksestä sisäisenä kokemuksena ja ihmisten välillä tai miksi mukavuusalueen ylitys on merkityksellistä. Ymmärrät paremmin ihmisyyden lainalaisuuksia ja esteitä kukoistuksen tiellä. Jokaiseen teemaan liittyy konkreettisia harjoituksia, joiden avulla käyt omaa prosessiasi. Vähitellen menet syvemmälle itsetuntemukseen ja selkeyteen. Muutos on konkreettista. Viet arkeesi kaiken sen, minkä aiemmin tiesit teoriatasolla.

Verkko-opintoja voit tehdä silloin kun sinulle sopii ja palata niiden ääreen niin usein kuin haluat. Moduulien järjestys on tarkoin harkittu ja ne on pilkottu sinulle helposti omaksuttaviksi kokonaisuuksiksi, jotka pystyt opiskelemaan oman arkesi ohella. Uusi moduuli avautuu (keskimäärin) kahden viikon välein, mutta sinä voit toki edetä joustavasti itsellesi sopivassa tahdissa. Koulutusmateriaali on käytössäsi 18 kuukautta. Moduuleja on yhteensä 21. Luentoja ja ääninauhoja on yhteensä noin 24 tuntia ja tehtäviä 50-60.

Kuukausittaiset ryhmäverkkovalmennukset

Kuukausittaisissa ryhmäverkkovalmennuksissa pääset kohtaamaan muita koulutuksessa olijoita ja saat halutessasi henkilökohtaista tukea Keijulta ja/tai Lauralta. Voit kysyä kysymyksiä ja saada vastauksia asioihin, jotka askarruttaat tai jumittavat. Miksi, mitä, minkälainen? Entä, jos, sittenkin? 

Verkkovalmennukset pidetään joka toinen viikko ja ne toimii virtuaalisena foorumina, jossa me pääsemme auttamaan sinua missä tahansa, mihin tarvitset apua. Voit myös tavata muita itsetuntemusakatemialaisia ja jakaa vertaiskokemuksia.

Osallistuminen on tietenkin vapaaehtoista!

Mentorointi

Mikäli valitset suosituimman koulutuspakettimme tai VIP -pakettimme kuuluu sinulle myös henkilökohtaista mentorointia. Koulutuksen aikana pääset tapaamaan oman mentorisi 5-9 kertaa HIMAssa tai virtuaalisesti Zoom -työkalun avulla. Jokainen mentorointitapaaminen kestää tunnin (60min).

Mentorisi on tukenasi käydessäsi omaa prosessiasi ja antaa vauhtia tai jarruttaa tarpeen vaatiessa.

Mentorointitapaamisen aikana saat mentorisi tuen juuri sinua askarruttavissa asioissa ja voit valmennuksellisessa kehyksessä käsitellä koulutuksen aikana nousseita solmukohtia prosessissasi sekä saada tuen saamiesi työkalujen käyttöön.

Voit varata mentoroinitapaamisesi heti koulutuksen alettua. Tapaat mentorisi kasvokkain -- sekä verkossa että HIMAssa.

Itsetuntemusakatemia on 9 kuukauden koulutus- ja valmennuskokonaisuus, jossa sinulla on riittävä tila, aika ja tuki kestävän muutoksen syntymiseen. Syvempi itsetuntemus ei ole laastari, vaan jämäkkä perusta, jonka varassa on helpompi elää. Luot itseesi suhteen, joka on terveen pelottomuuden kivijalka. Tiedämme mitkä ovat ne paikat, joissa ihminen jää jumiin muutosprosesissaan ja siksi olemme luoneet koulutuksen, jossa kaikki etenee tarkasti mietityssä järjestyksessä. Muutoksesta tulee unelman sijaan totta: arkeen vietyä uutta elämää.

Verkkomateriaalit ja online-mentorointivaihtoehto tekevät osallistumisen mahdolliseksi välimatkojenkin takaa. Verkkomateriaalien ansiosta valmennusprosessi on myös erityisen joustava ja sinun tarpeisiisi ja aikatauluihisi räätälöitävissä.  

MUUTOS-PROSESSI

Työskentely Itsetuntemusakatemiassa perustuu MUUTOS –metodiin. Sitä voisi kutsua myös onnen ympyröiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että Itsetuntemusakatemian työskentelyn eri vaiheissa huomioidaan seuraavat osa-alueet:  

 • Tila. Hyvä elämä tarvitsee tilaa. Tila näkyy kasvavana kehotietoisuutena sekä kykynä ylläpitää kannattelevia elämänkäytäntöjä. Terveessä tilassa palaudutaan, asetetaan rajoja ja hengitetään. Tukahtuneessa tilassa stressaannumme, ahdistumme, menemme paniikin reunoille. Ahtaassa tilassa ei ole hyvää elämää. Teemme tilaa ja pidämme huolen siitä, että jatkossa ymmärrät tarvitsevasi sitä. Tästä iäisyyteen. 
 • Itsensä kohtaaminen. Lempeä, hyväksyvä ja tinkimättömän rehellinen itsesuhde tekee mahdolliseksi nähdä itsensä. Ilman lempeyttä ei itseäänkään ole mahdollista nähdä, ilman rehellisyyttä ei katso näkemäänsä. Voidakseen muuttua, voidakseen olla onnellinen, on pystyttävä näkemään ja hyväksymään itsensä. Tämän kanssa teemme paljon töitä. Pienistä itsetuntemuksen osa-alueista kokoamme itsesi hyväksymisen ainekset. Tästä avautuu kyky ottaa vastuu itsestä sekä toisten ja maailman kohtaamisesta.
 • Tois(t)en kohtaaminen. Elämme suhteessa toisiin ihmisiin, maailmassa muiden kanssa. Kuva itsestämme on muodostunut vuorovaikutuksessa toisten kanssa: nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kautta, tai näkymättömyyden haavoittamana. Ihminen on sosiaalinen olento. Emme etsi omnipotenssia, vaan tervettä suhdetta toisiin ihmisiin: miten kohdata toinen kadottamatta itseään? Työskentelemme löytääksemme joustavat ja jämäkät rajat: jokaisen meistä täytyy osata ottaa tila itsellemme ja antaa tila toiselle. Myötätuntoisesti ja kunnioittaen.
 • Visio. Haluamme kuulua joukkoon, mutta haluamme myös olla vapaita toteuttamaan jotain itsellemme merkityksellistä. Olemme luonnostaan uteliaita ja kasvuhaluisia. Se on elämänvoimaa, jonka virtaaminen vapaasti synnyttää kokemuksen elämän merkityksellisyydestä. Kun elämän tärkeät osa-alueet ovat tasapainossa, visio kirkastuu ja uskallus elää omia arvojaan todeksi on todennäköisempää. Silloin ei pelkää kävellä sisään ovista, jotka ovat auki.  
 • Elämälle antautuminen. Elämä on yhtä mukavuusalueen laajenemista. Ilman kykyä sietää jatkuvaa muutosta kulutamme energiaa hallitsemattomien muutosten vastustamiseen. Muutoksen vastustaminen on turhaa – tulet häviämään. Siksi voit aivan yhtä hyvin hyväksyä elämään kuuluvan liikkeen. Tähän tulemme ja tästä jatkat omin voimin eteenpäin. 

Kun huolehtii siitä, että elämäsi peruspalikat ovat kunnossa, syntyy harmonisemmat edellytykset elää hyvää elämää, jossa voi kokea rauhaa, merkityksellisyyttä, iloa, innostusta, kuin myös pelottomuutta oman elämänsä hankalien hetkien edessä. Kyky elää kokonaista inhimillistä elämää ja rakastaa itseään inhimillisenä olentona kasvaa. Osaa antautua elämälle rauhallisemmin ottaen vastuun itsen, toisten ja maailman kohtaamisesta. Lopputuloksena syntyy tyytyväisyyden, merkityksellisyyden ja onnellisuuden kokemuksia. Ja kyky sietää muutosta ja muuttua aina tarvittaessa. Uudestaan ja uudestaan. Silloin itseasiassa elät omaa potentiaaliasi.  

AIEMMIN OSALLISTUNEIDEN KOKEMUKSIA


Milla Kokko, HEI Schools, toimitusjohtaja & osakas.

Tietoinen päätös lähteä Itsetuntemusakatemiaan liittyi omaan rauhaan, onnellisuuteen ja kepeyteen ja ennen kaikkea parempaan keholliseen läsnäoloon ja hyvinvointiin kohti kurkottelemisesta. Mikään ei sinänsä ollut ”pilalla” tai kovinkaan huonosti, mutta olin pitkään oleillut sellaisessa puolittaisessa tyytymättömyyden tai jonkunlaisen kärsimättömyyden tai rauhattomuuten tilassa. Niin kuin joku olisi pahasti kesken tai jossain ihmeellisessä odotteluhuoneessa. En ollut moneen vuoteen voinut vastata itselleni ”kyllä”, kysymykseen ”oletko todella onnellinen?”.  

Minulle oli tärkeää, että lähestymisessä oli kyllin vahva tieteellinen pohja. Jotain, mille rakentaa. Avata ensin ymmärrystä, tiedollista avaruutta, saada asioille ja käsitteille nimet ja sitten uskaltaa sukeltaa omakohtaisesti. Omilla tunteilla, omilla aisteilla, omalla historialla: mihin tämä minussa osuu? Uskaltaisinko tunnustella itseäni tuosta kohdasta? Ei taidakaan olla vaarallista, vaikka tuntuu epämiellyttävältä, jopa kipeältä. Sehän on tunne. Tuntemus, jonka kesto intensiivisimmillään on vain joitakin minuutteja. Eikä minun tarvitse tehdä sille _yhtään_ mitään. 

Suosittelen Itsetuntemusakatemiaa ihmisille, joilla on joskus ollut joku tunne. Mikä tahansa. Ja niille erityisesti, joilla ei ole ollut yhtään tunnetta. Voi olla, ett
ä sellainen löytyy. 

 Matka oli ihana ja ihan älyttömän kiinnostava ja onneksi se jatkuu edelleen <3 

Viisi tärkeintä asiaa, jotka Itsetuntemusakatemiasta sain:

I. Ymmärsin mikä on defenssi. Miten ne toimivat. Ja että niitä on erinomaisen hankala havaita. Että ne suojaavat meitä, että niillä on tärkeä tehtävä. Ja että jossain vaiheessa elämää ne eivät ehkä enää silti ole tarkoituksenmukaisia. Itse olin tullut sellaiseen vaiheeseen, että saatoin pikkuhiljaa, ihan hitaasti - ehkä - hellittää omasta, kaikkein voimakkaimmasta defenssistäni (minulla vahvuus/voima). Siitä joka on tuttu ja turvallinen ja ihanan puoleensavetävä.  

II. Oivalsin, ettei tunteille tarvitse - eikä voi - tehdä yhtään mitään. Ei YHTÄÄN mitään. Ne vain ovat. Tulevat, tuntuvat ja sitten menevät. Tunteita voi TUNTEA. Mutta ihan oikeasti niille ei tarvitse tehdä mitään. Ei tarvitse yrittää päästä niistä eroon tai toimia niiden herättämien impulssien mukaan.  

III. Tajusin että liike jatkuu koko ajan. Ettei olekaan tarkoitus (tai ylipäätään mitenkään mahdollista) pysähtyä onnellisuuden ja rauhan ja tasapainon kohtaan, vaan suostua liikkumaan ja liukumaan eri vaiheiden ja tarpeiden välillä: itsenäisyyden ja yhteyden, tunteiden ja järjen, turvallisen tulisijan ja kiihottavan seikkailun välillä. Surun ja ilon välillä, onnen ja tuskan välillä. Suostua tuohon liikkeeseen ja nähdä kipu, pettymys, suru, viha tai jopa kateus ja raivo ihan yhtä oikeina ja kunnollisina tunteina kuin ne muutkin.  

IV. Koin että olen turvassa itseni kanssa, itsessäni. Että voin olla itse itselleni aikuinen, turvallinen syli, rauhoittava ja lämmin keinu. Että minulla on keinoja rauhoittaa itse itseni, löytää tila ja hengitys ja helpotus vaikean paikan tullen. Että saan toki tarvita muita, olla pieni ja heikko, mutta minulla on myös itselläni voimaa ja keinoja pitää itseni turvassa.  

V. Pystyin kohtaamaan yhden kaikista synkimmistä haavoistani, mustimmista kohdistani. Syyllisyyden, joka on kalvanut ruosteisen naulan lailla. Ja loppujen lopuksi syyllisyyden alta pohjattoman surun, jota en ollut ollut valmis kohtaamaan aiemmin. En riittävän vahva ottamaan sitä vastaan. Nyt se sai tulla: Suloinen, samettinen suru. Aaltoilee, huuhtelee sydäntäni. Sulattaa sen lempeästi, käärii minut peittoon. Heijaa unisena, tuudittaa, huokaisee.  

VI. Että kenties näiltä sijoiltani minun on mahdollista joskus havaita toisen ihmisen kipeä kohta (joka näyttäytyy pinnalle päin vaikkapa kovuutena tai aggressiivisuutena) tai vaihtaa omaa totuttua toimintatapaa (olla vaikkapa puolustatumatta vimmaisesti). Välillä se onnistuu.  

Kiitos rakas ja upea Keiju ja mieletön, ihana Laura, että sain olla ohjauksessanne. 

Että sain kulkea omaa kummallista ja välillä kipeää matkaani turvallisesti tuettuna, kepeällä otteella inspiroituna.  


Hanne Mikkonen, DI, tuoteturvallisuuspäällikkö

Viime vuoden vaihteessa tuskastuin jatkuvaan jumissa olemiseen. Olin aika pohjalla itseni kanssa. Tunsin olevani täysin hukassa niin teini-ikäisten lasten äitinä kuin parisuhdeasioissa. Kaipasin luottamusta elämään. Uskoa, että minunkin elämästäni tulee vielä hyvä juttu. Olin todella väsynyt, kun elämä tuntui heittävän eteeni samoja haasteita uudestaan ja uudestaan. Tuli tunne, että tarvitsen ohjausta ja konkreettisia työkaluja, että pääsen eteenpäin. Koulutuksen myötä minulle selvisi, että kaksi minulle hyvin kipeää asiaa olivat perusluottamuksen puute ja ristiriitainen suhde vihan tunteeseen. Löysin koulutuksen aikana välineitä kummankin asian korjaamiseen. 

Tuntuu, että sain elämän. 

Näiden asioiden merkitystä ei voi ymmärtää, ennen kuin on löytänyt sen, mikä puuttui. Jälkeenpäin olen huomannut, ettei minulla ollut vuosikausiin ollut oikein luottamusta elämään. Minulla ei ollut ymmärrystä, minkälainen merkitys vihan tuntemisen kyvyllä voisi elämässäni olla tai mitä kyvyttömyys tuntea sitä oli aiheuttanut. Opin vähitellen tunnistamaan ja tuntemaan kaikkia tunteitani: huomasin, ettei vihan tunteminen ollut pahan tahtomista kenellekään, vaan pikemminkin puhdistumista. Terve itseni hyväksymä ”viha” toi kykyä asettaa rajoja: näin minua saa kohdella ja näin ei. Uskallan nyt antaa tunteiden tulla ja vain olla — ettei niille aina tarvitse tehdä mitään. Kertyneen jumin purkaminen on ollut puhdistavaa. En enää puske tunteita alas, eikä tunnemöykkyjä pääse kasvamaan samalla tavalla kuin ennen. Tiedän nyt myös paremmin, miten pidän yllä tunnetta, että olen turvassa. Tunnistan turvattomuuden merkit, niiden vaikutukset itsessäni ja muissa, ja minulla on keinoja palata turvattomuudesta turvaan. Turvan kokemuksen myötä on myös syntynyt uskallus astua oman epämukavuusalueen ulkopuolelle. Se on saanut minut ottamaan haasteita vastaan ja toteuttamaan pitkäaikaisen haaveeni musiikin parissa! Tällä kaikella on ollut suora vaikutus ihmissuhteisiini. Työelämässä toki myös, mutta tärkeimpänä teini-ikäisen poikani ja minun suhde: kun pystyin sallimaan itselleni kaikkia tunteita, opin sallimaan niitä myös hänelle. Meidän välillä puhdistui tosi paljon. Tältä pohjalta meille alkoi rakentua uudestaan kadoksissa ollutta läsnäolevaa yhteyttä. En enää välttele vaikeita tilanteita hänen kanssaan. Parisuhteesta ymmärsin monta asiaa uudella tavalla. Tunnistin omia vaikeuksiani kohdata ja kuunnella toista. Aiemmin en oikein edes huomannut, mitä minulle vuorovaikutustilanteissa tapahtui. Nyt suhtaudun yhteyteen toisen kanssa avoimemmin: huomaan omat tunteeni aiempaa paremmin, erotan mikä on minun vastuullani ja mikä ei. Koen, että osaan kuunnella myös toista ja hänen asiaansa paremmin kuin ennen. Olen hämmästynyt, miten paljon oikeasti valoisammaksi elämä muuttuu kun saa tällaista ohjausta. Olen nyt kiitollinen, että asiat menivät vuosi sitten juurikin niin kuin menivät. Että kaikki meni sillä tavalla pieleen, että tuskastuin ja hain mukaan Itsetuntemusakatemiaan. Se käänne tuntui silloin kamalalta, mutta kipeässä tilanteessa tekemäni päätös osoittautui ihan parhaaksi! Kannatti investoida itseensä! Opin ja kasvoin paljon lyhyessä ajassa.  

Viisi tärkeintä Itsetuntemusakatemian myötä tekemääni oivallusta olivat nämä:  

1-2. Pysähtymisen ja kehoyhteyden merkityksen tajuaminen. Olin lukenut näistä monia kertoja aiemminkin, mutta ohjattujen harjoitusten myötä tämä konkretisoitui aivan uudella tasolla. 3. Viha. Tämä kuulostaa vähän hassulta, mutta opin vihaamaan: opin käymään vihan tunteen läpi pelkäämättä sitä. Sen myötä opin asettamaan rajoja. Se on ollut todella merkityksellistä. 4. Luottamuksen ja turvan tunteen synnyttäminen monien, koulutusmatkan aikana saamieni työkalujen avulla. 5. Muiden kanssa kommunikointi. Yhteys toisiin on muuttunut selkeämmäksi. Ymmärrän, että se, mitä minä käyn omassa sisimmässäni läpi, ei aina liity siihen, mitä toinen on tarkoittanut. Yhä harvemmin tarvitsee syyttää toisia siitä, että itsellä on paha mieli.


"Koulutus on auttanut minua suunnattomasti. Se on auttanut porhaltamaan eteenpäin vaikeassa elämäntilanteessa. Olen oppinut katsomaan asioita eri kantilta ja päästämään helpommin irti. Olen saanut puhua auki solmuja, joista on ollut vaikea avautua (sic!). Olen pystynyt tekemään konkreettisia muutoksia jokapäiväiseen elämääni. Olen itsevarmempi ja rohkeampi. Ja ennenkaikkea olen oivaltanut mitä ovat ne asiat, joita todella haluan tehdä ja alkanut muuttamaan suuntaani niitä kohden. Mikä tarkoittaa sitä, että oloni on valoisampi ja kevyempi." Mia

"Koulutus on muuttanut asennettani elämään entistä positiivisemmaksi ja sitä kautta elämäni on muuttunut onnellisemmaksi. Halusin tutustua itseeni paremmin ja oppia hyväksymään löytämäni ominaisuudet itsessäni. Sen tein. Matkan ansiosta. Pysäytitte minut miettimään asioita kiireisen elämän keskellä. Hidastin tahtia ja tässä olen. Lähempänä oman HIMAni ääntä kuin koskaan." Krista

"Mulle tämä koulutus on ollut tärkeää itseen tutustumista ja olen korjannut käsityksiä itsestäni ja tapoja toimia. Oman luonnollisen rytmin kunniottaminen, sen olen löytänyt. Ja olen myös löytänyt en vain uskallusta, vaan ymmärryksen, että on oikeastaan välttämätöntä seurata omaa kutsumustaan, että oikeasti elää omaa elämäänsä." Saara

KOULUTTAJAT
Keiju Vihreäsalo on Itsetuntemusakatemian luoja ja kouluttaja. Keiju on sosiologi ja kirjoittaja, joka on tarkastellut itsesuhteen merkityksiä paitsi subjektiivisen hyvinvoimisen ja onnellisuuden, myös toisen ihmisen kohtaamisen kyvyn näkökulmasta. Olemme maailmassa itsemme kautta, mutta aina suhteessa toisiin. Etsimme tasapainoista suhdetta omien tarpeiden kuulemisen ja toisen kohtaamisen välillä. Miten voisimme kohdata sekä itsemme että toisen?

Keijun tulokulma inhimilliseen paremminvoimiseen on sekä käytännöllinen että teoreettinen. Vuosien työ kouluttajana on ollut aitiopaikka havainnoida näkymättömyyden kokemuksen haavoittavuutta ja vaikuttavuutta. Kun omat tunteet ja tarpeet ovat näkymättömiä, on hyvin vaikea kuulla itseään tai puhua toiselle omaa totuuttaan. Sekä sisäinen ääni että kommunikaatio toisten suuntaan saattaa olla ristiriitaista. Myös vastuu itsestä sekä toisen ja maailman kohtaamisesta saattaa puuttua. Ymmärrys ja vastuu kasvavat aina rinnakkain.

Työ kouluttajana on antanut käytännöllisen näkymän inhimilliseen eksymiseen sekä tuntuman työkaluihin, joilla sieltä voi oppia takaisin omiin nahkoihinsa. 

Teoreettinen tulokulma liittyy ihmisyyttä koskevaan tutkimustietoon. Tutkimustiedon maailma asettaa inhimillisen kokemuksen suurempiin kehyksiin. On tärkeää ja helpottavaa ymmärtää oman ihmisyytensä lainalaisuuksia ja hyväksyä oma ihmisyytensä. Silloin voi muutoksessaan keskittyä siihen, mikä on mahdollista ja olla armollinen omaa inhimillistä epätäydellisyyttään kohtaan. Ihmisen elämään kuuluu mahdottomuus tulla valmiiksi ja täydelliseksi. Tältä pohjalta muutosta etsitään armollisessa ja hyväksyvässä suhteessa itseen. Tarkoitus ei ole muuttua valoksi. Tarkoitus on löytää tyytyväisyys elää hyvää ihmisen elämää, rauha suhteessa itseen, selkeys suhteessa toisiin ja riittävä rohkeus oman näköisen elämän elämiseen. 

Itsetuntemusakatemian koulutustiimiin kuuluu myös Laura Janger-Laitio. Hänet tapaat mentorointitapaamisissa ja ryhmäverkkovalmennuksissa. Laura on pitkän kokemuksen omaava toimintaterapeutti, kouluttaja, henkinen valmentaja ja MUUTOS -metodin toinen kehittäjä. 

Keiju Vihreäsalo 

valtiotieteiden tohtori, kouluttaja ja kirjoittaja

Laura Janger-Laitio

toimintaterapeutti (AMK), kouluttaja, henkinen valmentaja

OPETUSFILOSOFIAMME


Koulutuksemme perustuu MUUTOS –metodiin. MUUTOS –metodi on syntynyt koulutuksissa tekemiemme havaintojen sekä uusimman ihmisyyttä koskevan tutkimustiedon pohjalta. Prosessissa yhdistyy akateeminen tutkimus – ennen kaikkea tunneteoriat, polyvagaalinen teoria, neurotieteet, traumatutkimus ja kliininen psykologia -- sekä tietoisuustaidot. Tulokulma on valmennuksellinen, eli tieto ja harjoitukset palvelevat muutosta, jonka voit ohjauksen ja tuen avulla aikaansaada itse.

PEDAGOGINEN LÄHESTYMISTAPA  

Saat paljon tietoa ihmisyydestä. Jokaisessa moduulissa on luento tai useampi (keskimäärin 20-60 minuuttia kukin), jossa asetetaan käsiteltävä teema kehyksiin, joiden sisällä sinun on helpompi katsella suuria ihmisyyden ilmiöitä käytännöllisesti ja itsesi kannalta. Luennoilla hyödynnetään viimeisimpiä ihmisyyden ja vuorovaikutuksen alueella tehtyä tutkimusta laajasti, mutta arkikielisesti ja käytännöllisesti. Materiaalit on työstetty helposti ymmärrettävään pedagogiseen muotoon. Olennainen osa valmennuskokonaisuutta on muutoksen käytäntöönviemisessä. 

Opetustapamme on lämmin ja maanläheinen, humoristinen, kuvaileva – käytämme paljon esimerkkejä tehdäksemme oivalluksen saamisen mahdollisimman helpoksi. Huomio on sinun muutoksessasi ja sinun itsesuhteessasi, ei teoreettisessa keskustelussa.  

Painotamme oman prosessin läpikäymistä. Luentojen lisäksi ohjaamme sinut itsesi äärelle. Viemään tiedon ja muutoksen sinun omaan elämääsi. Ilman omaa prosessiasi ja käytännöllistä omassa elämässä tehtäviä muutoksia saatat kyllä tehdä hienoja oivalluksia, mutta muutos jää hetkelliseksi ja pinnalliseksi. Harjoitusten ja ohjauksen avulla pääset tarkastelemaan itseäsi ja elämääsi uteliaasti, lempeästi, tinkimättömästi, turvallisesti ja omassa tahdissasi. Saat olla oman elämäsi päähenkilö. Niinhän sen kuuluu mennä.  

Omaan prosessiin kuuluvat harjoitukset on luotu tunnistamalla muutosprosessin kipukohtia ja löytämällä muutoksen pullonkauloihin sopivimmat tehtävät ja rutiinit. Etenet askel kerrallaan, sillä saadaksesi aikaan muutoksen osa-alueella X, sinun täytyy ensin tehdä asiat Z ja Y. Siksi aloitamme aivan pienistä, hyvin konkreettisista, asioista ja etenemme niin, että saat synnytettyä kestävää selkeyttä, lempeyttä ja rohkeutta tukevalle pohjalle. Jokainen koulutuksen aikana ottamasi askel valmistaa sinua seuraavaa askelta varten. Luot rehellisempää, voimakkaampaa ja avoimempaa itsesuhdetta, joka kantaa sinua lopun elämää. Näin muutoksesi ei jää ainoastaan teoreettiseksi, vaan tulee aidosti vaikuttavaksi sinun elämässäsi.  

MITÄ KOULUTUS ANTAA SINULLE?


Koulutuksen myötä syventynyt itsetuntemuksesi. Parempi itsetuntemus näkyy toimintakyvyn kasvuna: selkeytenä ja rohkeutena vuorovaikutuksessa toisiin sekä tekemissäsi valinnoissa. Kyky elää kokonaista inhimillistä elämää ja rakastaa itseään inhimillisenä olentona kasvaa. Osaat antautua elämälle rauhallisemmin ja ottaa vastuun itsestäsi.

Itsetuntemuksesta avautuu...  

 • Rohkeus ja kyky tunnistaa ja kommunikoida omia tunteita ja tarpeita
 • Lempeys, rauha ja selkeys, rohkeus
 • Ajatusten selkiytyminen
 • Vietät vähemmän aikaa epäselvyyden ja eksyneisyyden tunteissa
 • Sisäinen joustavuutesi kasvaa
 • Luovuus kasvaa, koska kuulet itsesi paremmin eikä elämänvoimasi kulu epäolennaiseen
 • Häpeän sekä vanhojen tunne- ja ajattelumallien voima vähenee niiden tunnistamisen ja hyväksymisen kautta
 • Realistiset odotukset itseä kohtaan
 •  Itsensä rakastamisen edellytykset
 • Saat keinot tukea palautumista ja opit huolehtimaan palautumisen jatkuvasta ylläpidosta
 • Opit tyynnyttämään mieltäsi ja ennakoimaan tilanteita, jotka aiemmin väsyttivät sinua
 • Kyky tunnistaa omat taipumuksesi ajatutua puolustus- ja hyökkäystilaan sekä taitoa tasapainottaa sisäistä maailmaasi päästäksesi takaisin luottamuksen ja turvan tilaan 

Lempeämmästä ja selkeämmästä itsesuhteesta puolestaan avautuu ovi mutkattomampaan kohtaamiseen toisten kanssa. Itsesuhteen selkeytymisen kautta...  

 • Selviät haasteellisista tilanteista aiempaa kevyemmin ja taitavammin  
 • Jämäkkyyden ja joustavuuden tasapaino toiminnassasi kasvaa
 • Opit tunnistamaan rajasi helpommin ja sietämään rajojen asettamiseen liittyviä tunteita 
 • Osaat taitavammin ottaa tilasi ja antaa tilaa toisille 
 • Olet myötätuntoinen sekä itseäsi että toisia kohtaan
 • Näet toiset ihmiset ja maailman tarkemmin
 • Et tarvitse mustavalkoisia narratiiveja sinun ja toisten välisistä suhteista - draama vähenee
 • Syvennät ymmärrystäsi siitä, minkälaisten lainalaisuuksien alla toimit ihmisenä ja toisten ihmisten kanssa 
 • Odotuksesi vuorovaikutustilanteissa ovat realistisemmat

Itsen ja toisen kohtaamisen sivutuotteena...  

 • Tiedät, minkälaisia asioita tarvitset elämääsi
 • Tiedät, miten haluat käyttääa aikaasi
 • Visiosi on selkeämpi ja tiedät, miten sitä kirkastat
 • Tunnistat inspiraation, ilon, kasvun, merkityksellisyyden ja luovuuden lähteet ja uskallat toimia tunnistamasi pohjalta
 •  Uskallat laajentaa mukavuusaluettasi silloin, kun siihen on tarve
 • Olet toimintakykyisempi, vaikka pelottaisi ja jännittäisi
 • Sinulla on riittävä rohkeus kommunikoida itseäsi omien arvojesi pohjalta
 • Suhteesi elämään muuttuu levollisemmaksi ja siedät paremmin keskeneräisyyttä ja epätäydellisyyttä
 • Olet kyvykkäämpi erottamaan, mitkä asiat ovat vaikutuspiirissäsi ja mitkä eivät
 • Olet vapaampi keskittymään elämään ja kulkemaan niistä ovista, jotka ovat sinulle auki  

HINTA


Itsetuntemusakatemian hinta määräytyy sen mukaan kuinka paljon henkilökohtaista tukea haluat. Tarjoamme sinulle 3 eri vaihtoehtoa, joista voit valita itsellesi sopivimman. Koulutuspaketit on esitelty alla.

PERUSPAKETTI

Itsetuntemusakatemia opinnot

2 x kk ryhmämuotoinen verkkomentorointi

Hinta:

1497€ kerralla maksettuna tai

189€ /kk 9 kuukauden ajan

HAE MUKAAN 

*SUOSITUIN PAKETTI*

Itsetuntemusakatemia opinnot

2 x kk ryhmämuotoinen verkkomentorointi

5 x henkilökohtainen mentorointi

Hinta:

2497€ kerralla maksettuna tai

300€/kk 9 kuukauden ajan

HAE MUKAAN

VIP PAKETTI

Itsetuntemusakatemia opinnot

2 x kk ryhmämuotoinen verkkomentorointi

9 x henkilökohtainen mentorointi

Sähköpostituki

Hinta:

3297€ kerralla maksettuna tai

389€/kk 9 kuukauden ajan

JÄIKÖ JOKIN VIELÄ ASKARRUTTAMAAN?


Vastaamme mielellämme sinua askarruttaviin kysymyksiin ja voimme yhdessä myös arvioida Itsetuntemusakatemian sopivuutta juuri sinulle. Jos sinulla on vielä kysyttävää tai haluaisit jutella kanssamme, niin voit olla meihin yhteydessä puhelimitse 050 4669808 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info (at) himahappiness.com.

Itsetuntemus on selkeyttä.

TÄYTÄ HAKEMUS TÄSTÄ

Huomioithan, että koulutuksemme ei korvaa terapiaa tai akuuttien psyykkisten ongelmien vaatimaa yksilöllistä tukea. Jos sinusta tuntuu, että elämänvoimasi ovat vähissä ja sinun on vaikea nähdä eteenpäin, tarvitset sinulle henkilökohtaisesti räätälöityä apua. Ei ole häpeällistä hakeutua apuun silloin kun on sen aika. Useimmilla meistä on tällainen tilanne ainakin kerran elämässä. Hae apua. Heti. Ota yhteys oman kotikuntasi terveysasemalle. Älä anna periksi, ennen kuin saat tukea. 

Huomioithan myös, ettei koulutus sovi sinulle, jos sinulla on mielialalääkitys. Saata loppuun oman lääkärisi valvonnassa mielialalääkkeisiin liittyvä hoito. Tähän koulutukseen olet tervetullut heti, kun sinun voimasi eivät kulu ainoastaan välittömään selviytymiseen.  

info@himahappiness.com

050 466 9808