KENELLE

OMAN IHMISYYDEN HYVÄKSYMINEN. TOISEN KOHTAAMINEN. SELKEYS.


HAE MUKAAN KOULUTUKSEEN TÄSTÄ

Itsetuntemusakatemia on 9 kuukauden koulutus, jossa keskitytään selkeyden löytymiseen.

Itsetuntemusakatemia sopii kaikille, jotka haluavat oppia tuntemaan paremmin tunteensa ja tarpeensa. Reaktioidensa kaavat, syitä niiden taustalla sekä niiden vaikutuksen vuorovaikutustilanteisiin. Kaikille, jotka ovat kyllästyneet jatkuvaan tunteissa ja ajatuksissa vellomiseen. Ihmeelliseen epäselvyyden tuntemukseen ja jatkuvaan pusertamiseen. Vaikka kaikki on periaatteessa aivan hyvin.

Akatemia kestää 9 kuukautta. Koulutuksen ydinsisältö toteutuu verkko-opetuksena, joka tekee sinulle mahdolliseksi keskittyä itseesi silloin kun se sinulle sopii. Saat myös oman mentorin, joka auttaa sinut juuri sinun elämäsi pullonkaulojen läpi. Lisäksi pääset osallistumaan kuukausittaiseen webinaariin.

HAE MUKAAN KOULUTUKSEEN

ONKO KOULUTUS TARKOITETTU SINULLE?
Koulutuksessa yhdistyy tieto ja oma prosessi. Jos haluat tietää enemmän siitä, miksi me ihmiset toimimme siten kun toimimme ja saada välineet ja tuen tulla sinuiksi itsesi kanssa – silloin tämä on sinun koulutuksesi. 

Painotamme tiedon ja oman prosessin välistä dialogia. Tieto on tärkeä rationaalisen ja tietoisen mielen ymmärryksen kanava, mutta ilman oman prosessin läpikäymistä ei synny omakohtaista muutosta. Kokemusta, että minä riitän.

Tiedon avulla saat syvemmän ymmärryksen omaan tilanteeseesi. Ymmärrät paremmin, miksi juuri sinäkin olet toiminut kuten niin monet muutkin: olet ihminen ja meillä kaikilla on inhimillisiä tunteita ja tarpeita, jotka synnyttävät sekä sisäiseen maailmaamme että ihmisten välille painetta, jonka kohtaamme hyvin, huonosti tai hyvin huonosti. Tiedon avulla osaat sijoittaa omat kokemuksesi ja itseäsi koskevat havainnot suureen kuvaan paremmin.

Omassa prosessissasi viet saamasi tiedon käytäntöön lempeästi ja vähän kerrallaan. Synnytät aivan pienin askelin sen hyväksynnän, selkeyden, rauhan ja rohkeuden, jota niin moni yrittää saada aikaan pusertamalla ja pieksemällä itsestään irti vielä vähän enemmän. Opit saamasi tiedon valossa ymmärtämään paremmin juuri sinua: sinun tunteitasi, tarpeitasi, sinun tunnekaavojasi, defenssejasi, reaktiomallejasi. Opit sinulle ominaiset kohtaamisen vahvuudet ja heikkoudet sekä keinot elää omien vahvuuksiesi ja heikkouksiesi kanssa.  

Tämä kaikki synnyttää selkeyttä, rohkeutta, inspiroitunutta uteliaisuutta, luovuutta, iloa, myötätuntoisuutta. Olet luottavaisempi ja tyynempi sekä suhteessa itsessi, toisiin että maailmaan. 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ


Itsetuntemusakatemia kestää 9 kuukautta. Pidämme kesäloman heinäkuussa ja talviloman vuosittain 15.12.-15.1. Silloin ei ole mentorointeja eikä webinaareja, mutta halutessasi voit tehdä verkko-opintoja omaan tahtiin -- tai pitää ansaitsemaasi lomaa ja vähän hidastaa. Akatemia koostuu seuraavista osa-alueista:

Verkko-opinnot

Koulutuksen ydin on luennoissa ja itsenäisesti suoritettavissa harjoituksissa. Etenemme temaattisesti ja saat jokaisessa moduulissa tietoa käsiteltävästä teemasta. Ymmärrät paremmin ihmisyyden lainalaisuuksia. Jokaiseen teemaan liittyy harjoituksia, joiden avulla saat käydä läpi omaa prosessiasi. 

Verkko-opintoja voit tehdä silloin kun sinulle sopii ja palata niiden ääreen niin usein kuin haluat. Uusi moduuli avautuu (keskimäärin) kahden viikon välein. Moduuleja on yhteensä 21. Kussakin moduulissa on 1-4 luentoa sekä 1-7 tehtävää.

Mentorointi

Koulutuksen aikana pääset tapaamaan oman mentorisi 6 kertaa kasvotusten tai virtuaalisesti. Jokainen mentorointitapaaminen kestää tunnin (60min). 

Mentorointitapaamisen aikana saat mentorisi tuen juuri sinua askarruttavissa asioissa ja voit valmennuksellisessa kehyksessä käsitellä koulutuksen aikana nousseita solmukohtia prosessissasi.

Voit varata mentoroinitapaamisesi heti koulutuksen alettua mentoroijasi valmennuskalenterista. 

Kuukausittainen webinaari

Kuukausittaisessa webinaarissa saat videotervehdyksen Keijulta ja/tai Lauralta. Voit kysyä kysymyksiä ja saada vastauksia asioihin, jotka askarruttaat tai jumittavat. Miksi, mitä, minkälainen? Entä, jos, sittenkin? 

Kuukausittainen webinaari toimii virtuaalisena tapaamisfoorumina, jossa me pääsemme auttamaan sinua missä tahansa, mihin tarvitset apua. Voit myös tavata muita itsetuntemusakatemialaisia ja jakaa vertaiskokemuksia.

Itsetuntemusakatemia on 9 kuukauden syväluotaava koulutus, jossa sinulla on riittävä tila ja aika kestävän muutoksen syntymiseen. Syvempi itsetuntemus ei ole laastari, vaan lempeämpi ja rehellisempi itsesuhde, jonka varassa on helpompi elää. 

Tiedämme mitkä ovat ne paikat, joissa ihminen jää jumiin muutosprosesissaan ja siksi olemme luoneet koulutuksen, jossa kaikki etenee tarkasti mietityssä järjestyksessä. 


MUUTOS-PROSESSI

Työskentely Itsetuntemusakatemiassa perustuu MUUTOS –prosessiin. Tämä tarkoittaa sitä, että Itsetuntemusakatemian työskentelyn eri vaiheissa huomioidaan seuraavat osa-alueet:  

1 Tila. Kaikki muutos tarvitsee tilaa, hyvä elämä tarvitsee tilaa. Tukahtuneessa tilassa stressaannumme, ahdistumme, menemme paniikin reunoille. Voidakseen hyvin, muuttuakseen, ihminen tarvitsee tilaa. Ilman tilaa ei ole muutosta. Ahtaassa tilassa ei ole hyvää elämää. Teemme tilaa ja pidämme huolen siitä, että jatkossa ymmärrät tarvitsevasi sitä. Tästä iäisyyteen. 

2 Itsensä kohtaaminen. Lempeä, hyväksyvä ja tinkimättömän rehellinen itsesuhde tekee mahdolliseksi nähdä itsensä. Ilman lempeyttä ei itseäänkään ole mahdollista nähdä, ilman rehellisyyttä ei katso näkemäänsä. Voidakseen muuttua, voidakseen olla onnellinen, on pystyttävä näkemään ja hyväksymään itsensä. Tämän kanssa teemme paljon töitä. Pienistä itsetuntemuksen osa-alueista kokoamme itsesi hyväksymisen ainekset. 

3 Toisen (ja maailman) kohtaaminen. Elämme suhteessa toisiin ihmisiin, maailmassa muiden kanssa. Kuva itsestämme on muodostunut vuorovaikutuksessa toisten kanssa: nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kautta, tai näkymättömyyden haavoittamana. Ihminen on sosiaalinen olento. Emme etsi omnipotenssia, vaan tervettä suhdetta toisiin ihmisiin: miten kohdata toinen kadottamatta itseään? Työskentelemme löytääksemme joustavat ja jämäkät rajat: jokaisen meistä täytyy osata ottaa tila itsellemme ja antaa tila toiselle. Myötätuntoisesti ja kunnioittaen.

4 Visio ja vapaus. Haluamme kuulua joukkoon, mutta haluamme myös olla vapaita toteuttamaan jotain itsellemme merkityksellistä. Olemme luonnostaan uteliaita ja kasvuhaluisia. Se on elämänvoimaa, jonka virtaaminen vapaasti synnyttää kokemuksen elämän merkityksellisyydestä. Kun elämän tärkeät osa-alueet ovat tasapainossa, visio kirkastuu ja uskallus elää omia arvojaan todeksi on todennäköisempää. Silloin ei pelkää kävellä sisään ovista, jotka ovat auki.  

5 Elämälle antautuminen. Elämä on yhtä mukavuusalueen laajenemista. Et tee elämässäsi muutosta kerran. Teet sen monia kertoja. Ilman kykyä sietää jatkuvaa muutosta kulutamme energiaa hallitsemattomien muutosten vastustamiseen. Muutoksen vastustaminen on turhaa – tulet häviämään. Siksi voit aivan yhtä hyvin hyväksyä elämään kuuluvan liikkeen. Tähän tulemme ja tästä jatkat omin voimin eteenpäin. 

Kun huolehtii siitä, että elämäsi peruspalikat ovat kunnossa, syntyy harmonisemmat edellytykset elää hyvää elämää, jossa voi kokea rauhaa, merkityksellisyyttä, iloa, innostusta, kuin myös pelottomuutta oman elämänsä hankalien hetkien edessä. Kyky elää kokonaista inhimillistä elämää ja rakastaa itseään inhimillisenä olentona kasvaa. Osaa antautua elämälle rauhallisemmin. Lopputuloksena syntyy tyytyväisyyden, merkityksellisyyden ja onnellisuuden kokemuksia. Ja kyky sietää muutosta ja muuttua aina tarvittaessa. Uudestaan ja uudestaan. Silloin itseasiassa elät omaa potentiaaliasi.  
AIEMMIN OSALLISTUNEIDEN KOKEMUKSIA


"Tän koulutuksen suurin anti mulle on ollut rohkeuden löytyminen toimia haluamallani tavalla omassa elämässä. Koulutus on ollut tosi kokonaisvaltainen kokemus. " Tuuli 


"Koulutus on auttanut minua suunnattomasti. Se on auttanut minua porhaltamaan eteenpäin vaikeassa elämäntilanteessa. Olen oppinut katsomaan asioita eri kantilta ja päästämään helpommin irti. Olen saanut puhua auki solmuja, joista on ollut vaikea avautua (sic!). Olen pystynyt tekemään konkreettisia muutoksia jokapäiväiseen elämääni. Olen itsevarmempi ja rohkeampi. Ja ennenkaikkea olen oivaltanut mitä ovat ne asiat, joita todella haluan tehdä ja alkanut muuttamaan suuntaani niitä kohden. Mikä tarkoittaa sitä, että oloni on valoisampi ja kevyempi." Mia


"Koulutus on muuttanut asennettani elämään entistä positiivisemmaksi ja sitä kautta elämäni on muuttunut onnellisemmaksi. Halusin tutustua itseeni paremmin ja oppia hyväksymään löytämäni ominaisuudet itsessäni. Sen tein. Matkan ansiosta. Pysäytitte minut miettimään asioita kiireisen elämän keskellä. Hidastin tahtia ja tässä olen. Lähempänä oman HIMAni ääntä kuin koskaan." Krista

KOULUTTAJA
Keiju Vihreäsalo on Itsetuntemusakatemian luoja ja kouluttaja. Keiju on sosiologi ja kirjoittaja, joka on tarkastellut itsesuhteen merkityksiä paitsi subjektiivisen hyvinvoimisen ja onnellisuuden, myös toisen ihmisen kohtaamisen kyvyn näkökulmasta. Olemme maailmassa itsemme kautta, mutta aina suhteessa toisiin. Etsimme tasapainoista suhdetta omien tarpeiden kuulemisen ja toisen kohtaamisen välillä. Miten voisimme kohdata sekä itsemme että toisen?

Keijun tulokulma inhimilliseen paremminvoimiseen on sekä käytännöllinen että teoreettinen. Vuosien työ kouluttajana on ollut aitiopaikka havainnoida näkymättömyyden kokemuksen haavoittavuutta ja vaikuttavuutta. Kun omat tunteet ja tarpeet ovat näkymättömiä, on hyvin vaikea kuulla itseään tai puhua toiselle omaa totuuttaan. Sekä sisäinen ääni että kommunikaatio toisten suuntaan saattaa olla ristiriitaista. 

Työ kouluttajana on antanut käytännöllisen näkymän inhimilliseen eksymiseen sekä tuntuman työkaluihin, joilla sieltä voi oppia takaisin omiin nahkoihinsa. 

Teoreettinen tulokulma liittyy ihmisyyttä koskevaan tutkimustietoon. Entisenä tutkijana Keiju on halunnut pohjata Itsetuntemusakatemian työskentelyn paitsi valmennukselliseen kehykseen, myös tutkimustietoon. On tärkeää ja helpottavaa ymmärtää oman ihmisyytensä lainalaisuuksia ja hyväksyä oma ihmisyytensä. Silloin voi muutoksessaan keskittyä siihen, mikä on mahdollista ja olla armollinen omaa inhimillistä epätäydellisyyttään kohtaan. Ihmisen elämään kuuluu mahdottomuus tulla valmiiksi ja täydelliseksi. Tältä pohjalta muutosta etsitään armollisessa ja hyväksyvässä suhteessa itseen. Tarkoitus ei ole muuttua valoksi. Tarkoitus on löytää tyytyväisyys elää hyvää ihmisen elämää, rauha suhteessa itseen, selkeys suhteessa toisiin ja riittävä rohkeus oman näköisen elämän elämiseen. 

Itsetuntemusakatemian koulutustiimiin kuuluu myös Laura Janger-Laitio. Hänet tapaat mentorointitapaamisissa ja webinaareissa. Laura on toimintaterapeutti, kouluttaja ja henkinen valmentaja. 

Laura ja Keiju kirjoittavat Hidasta elämää –sivustolla ja heidät on vuosien varrella nähty monissa eri medioissa. Keijun viimeisin kirja “Jotta voisin rakastaa on julkaistu syksyllä 2018.  

Keiju Vihreäsalo 

valtiotieteiden tohtori, kouluttaja ja kirjoittaja

Laura Janger-Laitio

toimintaterapeutti (AMK), kouluttaja, henkinen valmentaja

OPETUSFILOSOFIAMME


Koulutuksemme perustuu kehittämäämme MUUTOS –prosessiin. MUUTOS –prosessi on syntynyt koulutuksissa tekemiemme havaintojen sekä uusimman ihmisyyttä koskevan tutkimustiedon pohjalta. Prosessissa yhdistyy akateeminen tutkimus – ennen kaikkea tunneteoriat, polyvagaalinen teoria, neurotieteet, traumatutkimus ja kliininen psykologia -- sekä tietoisuustaidot.  

PEDAGOGINEN LÄHESTYMISTAPA  

Saat paljon tietoa ihmisyydestä. Jokaisessa moduulissa on luento tai useampi (keskimäärin 20-60 minuuttia kukin), jossa asetetaan käsiteltävä teema kehyksiin, joiden sisällä sinun on helpompi katsella suuria ihmisyyden ilmiöitä käytännöllisesti ja itsesi kannalta. Luennoilla hyödynnetään viimeisimpiä neurotieteellisiä tutkimuksia, tunneteorioita, polyvagaalista teoriaa sekä muuta ihmisyyden ja vuorovaikutuksen alueella tehtyä tutkimusta laajasti, mutta arkikielisesti ja käytännöllisesti. Materiaalit on työstetty helposti ymmärrettävään pedagogiseen muotoon. Opetustapamme on lämmin ja maanläheinen, humoristinen, kuvaileva – käytämme paljon esimerkkejä tehdäksemme oivalluksen saamisen mahdollisimman helpoksi. Huomio on sinun muutoksessasi ja sinun itsesuhteessasi, ei teoreettisessa keskustelussa.  

Painotamme myös oman prosessin läpikäymistä. Luentojen lisäksi ohjaamme sinut itsesi äärelle. Viemään tiedon sinun omaan elämääsi. Ilman omaa prosessiasi ja käytännöllistä omassa elämässä tehtäviä pieniä muutoksia saatat kyllä tehdä hienoja oivalluksia, mutta muutos jää helposti hetkelliseksi ja pinnalliseksi. Harjoitusten ja ohjauksen avulla pääset tarkastelemaan itseäsi ja elämääsi uteliaasti, lempeästi, tinkimättömästi, turvallisesti ja omassa tahdissasi. Saat olla oman elämäsi päähenkilö. Niinhän sen kuuluu mennä.  

Omaan prosessiin kuuluvat harjoitukset on luotu tunnistamalla muutosprosessin kipukohtia ja löytämällä muutoksen pullonkauloihin sopivimmat tehtävät ja rutiinit. Etenet askel kerrallaan, sillä saadaksesi aikaan muutoksen osa-alueella X, sinun täytyy ensin tehdä asiat Z ja Y. Siksi aloitamme aivan pienistä asioista ja etenemme niin, että saat synnytettyä kestävää selkeyttä, lempeyttä ja rohkeutta tukevalle pohjalle. Jokainen koulutuksen aikana ottamasi askel valmistaa sinua seuraavaa askelta varten. Luot rehellisempää, voimakkaampaa ja avoimempaa itsesuhdetta, joka kantaa sinua lopun elämää. Näin muutoksesi ei jää ainoastaan teoreettiseksi, vaan tulee aidosti vaikuttavaksi sinun elämässäsi.  

HAE ITSETUNTEMUSAKATEMIAAN NYT


MITÄ KOULUTUS ANTAA SINULLE?

Itsetuntemuksen ytimessä ovat tunteet ja tuntemukset sekä kyky tunnistaa niitä ja elää niiden kanssa. Itsetuntemuksesta avautuu...  

 •  Itsensä rakastamisen edellytykset
 • Rohkeus ja kyky tunnistaa ja kommunikoida omia tunteita ja tarpeita
 • Häpeän sekä vanhojen tunne- ja ajattelumallien voima vähenee niiden tunnistamisen ja hyväksymisen kautta
 • Lempeys, rauha ja selkeys
 • Realistiset odotukset itseä kohtaan
 • Ajatusten selkiytyminen
 • Vietät vähemmän aikaa epäselvyyden ja eksyneisyyden tunteissa
 • Sisäinen joustavuutesi kasvaa
 • Kyky tunnistaa, milloin olet puolustus- ja hyökkäystilassa ja miten voit tasapainottaa sisäistä maailmaasi päästäksesi takaisin luottamuksen ja turvan tilaan 
 • Opit tuntemaan oman psykologisen turvallisuutesi rajat ja tiedät, mitkä ovat omat turvattomuuden taipumuksesi
 • Syvennät ymmärrystäsi psykologisen turvallisuuden merkityksestä sekä oman sisäisen maailmasi osalta että suhteessa ulkomaailmaan
 • Selkeys, rohkeus ja luovuus kasvaa, koska kuulet itsesi paremmin eikä elämänvoimasi kulu epäolennaiseen  


Lempeämmästä ja selkeämmästä itsesuhteesta puolestaan avautuu ovi mutkattomampaan kohtaamiseen toisten kanssa. Itsesuhteen selkeytymisen kautta...  

 • Opit tunnistamaan rajasi helpommin ja sietämään rajojen asettamiseen liittyviä tunteita 
 • Osaat taitavammin ottaa tilasi ja antaa tilaa toisille 
 • Olet myötätuntoinen sekä itseäsi että toisia kohtaan
 • Havainnoit toisia ihmisiä tarkemmin 
 • Et tarvitse mustavalkoisia narratiiveja sinun ja toisten välisistä suhteista - draama vähenee
 • Kykysi löytää tasapaino myötätunnon ja kunnioituksen välillä paranee 
 • Syvennät ymmärrystäsi siitä, minkälaisten lainalaisuuksien alla toimit ihmisenä ja toisten ihmisten kanssa 
 • Odotuksesi vuorovaikutustilanteissa ovat realistisemmat
 • Selviät haasteellisista tilanteista aiempaa kevyemmin ja taitavammin  


Itsen ja toisen kohtaamisen sivutuotteena...  

 • Olet kyvykkäämpi erottamaan, mitkä asiat ovat vaikutuspiirissäsi ja mitkä eivät
 •  Uskallat laajentaa mukavuusaluettasi silloin, kun siihen on tarve
 • Sinulla on riittävä rohkeus kommunikoida itseäsi omien arvojesi pohjalta
 • Suhteesi elämään muuttuu levollisemmaksi ja osaat elää keskeneräisyyden ja epätäydellisyyden kanssa
 • Olet vapaampi keskittymään elämään ja kulkemaan niistä ovista, jotka ovat sinulle auki  


HINTA: 2997€ (sis. alv 24%) kerralla maksettuna. 

Voit maksaa myös 520€ (sis. alv 24%) kuuden kuukauden ajan. Ensimmäinen erä ennen koulutuksen alkua ja seuraavat erät kuukausittain.

 

HAE MUKAAN HAKEMUKSELLA NYT:

Koulutus sopii sinulle, jos olet valmis sitoutumaan muutokseesi. Haluamme tutustua sinuun mahdollisimman hyvin, jotta osaamme arvioida koulutuksemme sopivuutta juuri sinulle. Siksi koulutukseemme haetaan hakemuksella. Täytä hakemus nyt klikkaamalla alla olevaa linkkiä.  

TÄYTÄ HAKEMUS TÄSTÄ

JOS SINULLA VIELÄ ON KYSYMYKSIÄ, VARAA AIKA LÖYDÄ SELKEYS -SESSIOON

Löydä selkeys -sessio on kahdenkeskinen keskustelu, jossa voit kysyä kysymyksiä koulutuksesta. Voimme arvioida yhdessä Itsetuntemusakatemian sopivuutta juuri sinulle. Löydä selkeys -sessioon osallistuminen ei vielä velvoita sinua mihinkään. 

JÄIKÖ JOKIN VIELÄ ASKARRUTTAMAAN?


Vastaamme mielellämme sinua askarruttaviin kysymyksiin. Jos sinulla on vielä kysyttävää, voit laittaa meille sähköpostia osoitteeseen info (at) himahappiness.com. Tässä vastaamme kahteen yleisimpään kysymykseen: 

Voinko sijoittaa suuren summan rahaa ihan vain itseeni? 

Samaan aikaan kun ihmiset etsivät yhä intensiivisemmin selkeyttä, rauhaa ja rohkeutta olla elossa itsestä hyvällä tuntuvalla tavalla, itseen sijoittaminen on monille hyvin vaikeaa. On helpompaa ostaa etelänmatka tai remontoida kylpyhuone. Tai ostaa farkut ja käsilaukku. Ne ovatkin kelpo sijoituskohteita, jollei ole jo pidemmän aikaa yrittänyt sammuttaa epämääräistä tyytymättömyyden tunnetta. Silloin on hyvä kysyä, minkä arvoinen olet itsellesi?  

Usein kyvyttömyys tehdä itseä koskevia tärkeitä päätöksiä on yksi oire sisäisestä ristiriitaisuudesta. Se on valtoimenaan riehuvien tunteiden ja ajatuskakofonian seurausta. Kukaan ei voi puolestasi sanoa, oletko tällaisen koulutuksen tarpeessa vai et. Mikäli olet, silloin sinun täytyy kysyä itseltäsi, miksi et voi antaa itsellesi sitä mitä tarvitset. Mikäli et ole tällaisen koulutuksen tarpeessa, voit surutta nauttia elämästäsi vaikkapa etelänmatkalla tai uudessa ihanassa kylyphuoneessasi. Tai sitten voit nyt sijoittaa itseesi, jotta osaisit myöhemmin olla läsnä omassa elämässäsi ja sillä ihanalla etelänmatkalla.  

Joillekin nämä kysymykset ovat olleet avuksi:  

• Miltä sinusta tuntuu kun omat tunteesi ja ajatuksesi eivät uuvuta sinua? Miltä tuntuu pitää itsestään? • Miten muutoksesi vaikuttaa läheisiisi? • Miten elämänlaatusi muuttuu? • Minkä arvoista tämä muutos sinulle on?  

Itseensä tutustumisella on merkillinen käänteisvaikutus: mitä rehellisemmin tutustut itseesi, mitä lempeämmin suhtaudut itseesi, mitä perustavammin ymmärrät oman inhimillisyytesi ja haavoituvuutesi – sitä rehellisempi, lempeämpi ja ymmärtäväisempi olet toisten inhimillisyyttä ja haavoittuvuutta kohtaan. Sitä selkeämpi olet sekä suhteessa itseesi, toisiin että omiin tavoitteisiisi ja mahdollisuuksiisi.  

Voitko siis sijoittaa itseesi ja omaan onnellisuuteesi? Mitä mieltä olet?

Uskallanko tulla? Mahtaako olla oikea aika tälle?

Uskallatko? 

Miksi et uskaltaisi? Ja mikä olisi oikeampi aika?

Muutos on pelottavaa. Oikeastaan, lukemattomia koulutuksia järjestäneenä, koulutuksen aloittaminen on pelottavaa. On jännittävää haastaa omaa ajatteluaan ja itsesuhteensa kulmakiviä – vaikka ne olisivatkin jo pidempään aiheuttaneet turbulenssia ja nakertavaa tyytymättömyyttä. On helpompaa jatkaa vanhan ja tutun huononkin kanssa, kuin ravistaa ja katsoa mikä se uusi ja tuntematon voisi olla. 

Pelko on luonnollista ja kuuluu asiaan. Kyse on mukavuusalueen laajentamisesta: aina kun teemme uusia asioita, aprikoimme vanhan ja uuden välillä. Olisi helpompaa pitäytyä vanhassa ja välttää kasvua. Mutta ihminen, joka välttelee kasvua voi pidemmän päälle huonosti. Mukavuusalue alkaa kutistua. Syntyy taipumus yhä pienemmissäkin asioissa valita muuttumattomuus kasvun sijaan. Jalat jäävät saveen kiinni. Se ei ole hyvä. Ihminen tarvitsee mahdollisuutta saada laajeta ja uskaltaa tehdä itselle tärkeitä asioita. Mitä ikinä ne ovatkin. Silloin on riittävän rohkea kävelemään niistä ovista, jotka ovat auki.

Voit miettiä, mistä uskalluksen puute johtuu – mitä pelkäät? Tätäkään on vaikea puolestasi päättää, sinun täytyisi osata itse tietää, mitä tarvitset. Tarvittaessa autamme sinua mielellämme, sillä mekään emme halua Itsetuntemusakatemiaan ihmisiä, jotka tarvitsisivat ensisijaisesti jotain muuta. Varaa aika Löydä selkeys -sessioon tai laita viestiä, jos haluat jutella.

Joskus nämä kysymykset auttavat: Jos nyt sanot ei itsellesi ja jäät siihen missä olet, miten voit kahden tai viiden vuoden kuluttua? Oletko onnellinen? Miltä sinä näytät? Miltä elämäsi näyttää?  


Hae rohkeasti mukaan.

Huomioithan, että koulutuksemme ei korvaa terapiaa tai akuuttien psyykkisten ongelmien vaatimaa yksilöllistä tukea. Jos sinusta tuntuu, että elämänvoimasi ovat vähissä ja sinun on vaikea nähdä eteenpäin, tarvitset sinulle henkilökohtaisesti räätälöityä apua. Ei ole häpeällistä hakeutua apuun silloin kun on sen aika. Useimmilla meistä on tällainen tilanne ainakin kerran elämässä. Hae apua. Heti. Ota yhteys oman kotikuntasi terveysasemalle. Älä anna periksi, ennen kuin saat tukea. Tähän koulutukseen olet tervetullut heti, kun sinun voimasi eivät kulu ainoastaan välittömään selviytymiseen.  

info@himahappiness.com

050 466 9808