KENELLE

ITSETUNTEMUS. TOISEN KOHTAAMINEN. RAKKAUS.


HAE MUKAAN TÄSTÄ 

Itsetuntemusakatemia Goes Live and Love!

Itsetuntemusakatemia Goes Live and Love antaa sinulle selkeyden parisuhteeseen, rakkauteen ja niihin kohdistuviin odotuksiin sekä kommunikoinnin ja toisen kohtaamisen taitoja. Opit ymmärtämään kohtaamattomuutta, kuuntelemaan itseäsi ja toista, neuvottelemaan omasta ja yhteisestä tilasta, sanomaan kyllä ja ei oikeissa paikoissa. Ja ymmärtämään itseäsi isompia kuvioita, jotta osaat erottaa asiat joihin voit vaikuttaa niistä, joihin et voi vaikuttaa.

Koulutus kestää 7 kuukautta. Se toteutetaan sulautuvana opetuksena, eli yhdistämällä lähiopetusta verkkomateriaaliin. Lähiopetuksessa keskitymme rakkauteen, verkossa itsetuntemukseen. Verkko-opetus on oman prosessin näkökulmasta ylivertainen väylä tarjota materiaali ja tuki joustavasti ja yksilöllisiin elämäntilanteisiin räätälöitynä. Näin voit reflektoida elämääsi missä päin maailmaa tahansa ja silloin kun se sinulle parhaimmin sopii.

HAE MUKAAN 

ONKO KOULUTUS TARKOITETTU SINULLE?
Sinulla on oikeus tulla nähdyksi, kuulluksi ja arvostetuksi. Sinulla on oikeus kokea yhteyttä toiseen ihmiseen. Keskitymme kanssasi parisuhteeseen, koska koulutuksissamme olemme huomanneet, että se on elämän suurimpia kipupisteitä: toive parisuhteesta ja suru siitä, että suhteet ovat ristiriitaisia ja erot yleisiä.

Opettelemme yhdessä näkemään ihmissuhteet realistisesti ja kirkkaasti. Erotamme toisistaan unikuvat ja aidon kohtaamisen. Tästä syystä käsittelemme sekä rakkauteen liittyviä kulttuurisia ihanteita että toisen kohtaamisen etiikkaa, eli kysymystä siitä, miten kohdata toinen ihminen.

Koulutuksen tärkeä elementti on vertaisryhmä. Vertaisten piirillä on usein taianomainen vaikutus. Jaetussa tilassa tehdyt oivallukset ja kasvupyrähdykset moninkertaistavat itsensä.Lisäksi yhdessä tekeminen ja oivaltaminen on hauskaa. Koulutuspäivien aikana nauretaankin yleensä paljon.

Työskentelemme itsesuhteen kautta. Siitä avautuu ihmisyyteen perspektiivi, joka tekee ymmärrettäväksi, miksi erilaiset itsesuhteen ja parisuhteen tilanteet ovat jännitteisiä ja vaikeita. Ymmärrät paremmin sekä itseäsi, sitä toista että inhimillistä vuorovaikutusta ylipäätään. Opit parisuhteen avaintaitoja: asettamaan rajoja ja kommunikoimaan. Huomio on sinussa ja siinä, miten voit itsetuntemuksen ja vuorovaikutuksen keinoin vahvistaa kohtaamisen taitoa. Se on puolet siitä, mitä kohtaamiseen tarvitaan.

PARISUHDE JA RAKKAUS

Teemana on parisuhteisiin liittyvät kipukohdat. Käsittelemme parisuhdetta ja rakkautta sekä kulttuuristen rakenteiden näkökulmasta että toisen kohtaamisen kautta. Pohdimme yhdessä, minkälaisiin odotuksiin kulttuuriset parisuhdemallit ohjaavat ja mitä niistä tietoiseksi tuleminen voisi muuttaa. Tulemme tietoisemmiksi rakenteista.

Nykyajan parisuhde on odotusten ja toiveiden miinakenttä. Useimmat odottavat rakkaudelta ikuisuutta ja parisuhteelta pitkää ikää. Siitä huolimatta suhteet päättyvät yhä useammin eroon. Eliniän kestävien parisuhdeodotusten rinnalla elämmekin todellisuutta, joka on elämää erojen ja vaikeasti sovitettavien tai sovittamattomien parisuhderistiriitojen kanssa. Siksi yhä useampi etsii keinoja ymmärtää, mikä on mennyt pieleen ja miksi rakkaus ontuu.

Parisuhteesta puhutaan usein ainoastaan sopeutumisen näkökulmasta, jolloin pyritään vain etsimään keinoja, joilla jokainen voisi saada parisuhteen tai löytää keinot pysyäkseen parisuhteessa. Moni etsiikin syitä epäonnistumisiin ainoastaan itsestään. Itsetuntemusakatemiassa parisuhdetta katsotaan myös kulttuuristen rakenteiden näkökulmasta, eli tarkastelemme myös parisuhdeodotuksia, -ihanteita ja -velvoitteita, joihin meidän jokaisen oletetaan mahtuvan. Tulemalla tietoisemmiksi parisuhteen erilaisista kerroksista, on sen ristiriitoihin helpompi löytää itselle sopiva tulokulma. Se mitä ymmärtää ei ahdista yhtä paljon kuin se, mitä ei ymmärrä. Selkeydestä avautuu mahdollisuus keskittyä olennaiseen: kohtaamiseen.

ITSETUNTEMUSAKATEMIA GOES LIVE AND LOVE: SISÄLTÖ


Kokoonnumme 7 kuukauden ajan. Aloitamme ja lopetamme viikonlopun mittaisella retriitillä sekä tapaamme Helsingissä HIMAssa 3 kertaa yhteensä kuuden päivän ajan. Itsetuntemustyötä pääset tekemään verkko-opintomateriaalin tuella lähitapaamisten välissä.

Koulutus- ja valmennuskokonaisuus koostuu seuraavista osa-alueista:

Retriitti ja lähitapaamiset

Lähitapaamisissa ja retriitillä keskitymme rakkauteen ja parisuhteeseen. Käymme läpi parisuhteen sisällä vaikuttavia historiallisia kerroksia, jotka saattavat vetää eri suuntiin ja tehdä käytännöllisesti katsoen mahdottomaksi saavuttaa haluamaansa. Tarkastelemme myös rakkauden tiedettä, ja keskitymme itsetuntemuksen kautta avautuvaan toisen kohtaamisen taitoon: konkreettisiin keinoihin, joilla kommunikoida herkemmin, asettua kohtaavaan dialogiin, asettaa rajoja, antaa ja ottaa tilaa, synnyttää turvaa, luottamusta -- mutta myös erottaa, kun niitä ei ole.

Teemme myös sellaisia harjoituksia, joihin tarvitaan pari- tai ryhmätyöskentelyä.

Aloitusretriitti pidetään pe-su 8.-10.10.2021.

Lähipäivät HIMAssa pidetään Helsingissä Laivanvarustajankadulla Ullanlinnassa seuraavasti: 

To-pe 9-10.12.2021

To-pe 27.-28.1.2022

To-pe 7.-8.4.2022

Koulutuspäivät alkavat klo 10 ja päättyvät 16:00.

Itsetuntemuksen verkko-opinnot

Itsetuntemuksen verkko-opinnot voit aloittaa heti, kun sinut on valittu ryhmään. Opinnot on jaettu moduuleihin. Saat jokaisessa moduulissa tietoa käsiteltävästä teemasta: esimerkiksi tunteista, defensseistä, rajoista, turvan merkityksestä sekä sisäisenä kokemuksena että ihmisten välillä, vuorovaikutuksen vahvistajista ja esteistä. Tiedon avulla ymmärrät itseäsi ja toista paremmin, etkä piiskaa kohti tavoitteita, jotka eivät ole mahdollisia. Pyrimme lempeään realismiin. Jokaiseen teemaan liittyy konkreettisia harjoituksia, joiden avulla peilaat omaa tilannettasi. Vähitellen syvennät itsetuntemustasi tiedon ja omakohtaisten oivallisten avulla. Itsen kohtaamisesta avautuu tiloja kohdata toinenkin.

Verkko-opintoja voit tehdä silloin kun sinulle sopii ja palata niiden ääreen niin usein kuin haluat. Moduulien järjestys on tarkoin harkittu ja ne on pilkottu sinulle helposti omaksuttaviksi kokonaisuuksiksi, jotka pystyt opiskelemaan oman arkesi ohella. Verkkomateriaali on käytössäsi 18 kuukautta aloituspäivästä lukien.

Verkkotapaamiset

Lähitapaamisten välillä tapaamme verkossa. Ryhmäverkkovalmennuksissa pääset kohtaamaan muita saman koulutuksen osallistujia ja saat halutessasi henkilökohtaista tukea Keijulta ja/tai Lauralta. Voit kysyä kysymyksiä ja saada vastauksia asioihin, jotka askarruttaat tai jumittavat, tapaat muita lähitapaamisten välillä.

Verkkotapaamiset toimivat virtuaalisena foorumina jaetulle koulutusmatkalle.

Tapaamme verkossa seuraavasti:

To 11.11.2021 klo 11-12

To 6.1.2022 klo 11-12

To 3.3.2022 klo  11-12

Itsetuntemusakatemia Goes Live and Love on 7 kuukauden koulutus- ja valmennuskokonaisuus, jossa on rakkaus- ja parisuhdeteema sekä vahva itsetuntemuspainotus. Tapaamme sekä kasvotusten että verkossa ja työskentelemme hyödyntäen tietoa ja tunne- ja tietoisuustaitoja. Verkkomateriaalit tuovat valmennusprosessiin joustoa ja mahdollisuuden räätälöidä aikataulua sinulle sopivaksi.

KOKEMUKSIA KOULUTUKSISTAMME


Milla Kokko, HEI Schools, toimitusjohtaja & osakas.

Minulle oli tärkeää, että lähestymisessä oli kyllin vahva tieteellinen pohja. Jotain, mille rakentaa. Avata ensin ymmärrystä, tiedollista avaruutta, saada asioille ja käsitteille nimet ja sitten uskaltaa sukeltaa omakohtaisesti. Matka oli ihana ja ihan älyttömän kiinnostava ja onneksi se jatkuu edelleen <3 

Viisi tärkeintä asiaa, jotka Itsetuntemusakatemiasta sain:

I. Ymmärsin mikä on defenssi. Miten ne toimivat. Ja että niitä on erinomaisen hankala havaita. Että ne suojaavat meitä, että niillä on tärkeä tehtävä. Ja että jossain vaiheessa elämää ne eivät ehkä enää silti ole tarkoituksenmukaisia.

II. Oivalsin, ettei tunteille tarvitse - eikä voi - tehdä yhtään mitään. Ei YHTÄÄN mitään. Ne vain ovat. Tulevat, tuntuvat ja sitten menevät. Tunteita voi TUNTEA. Mutta ihan oikeasti niille ei tarvitse tehdä mitään. Ei tarvitse yrittää päästä niistä eroon tai toimia niiden herättämien impulssien mukaan.  

III. Tajusin että liike jatkuu koko ajan. Ettei olekaan tarkoitus (tai ylipäätään mitenkään mahdollista) pysähtyä onnellisuuden ja rauhan ja tasapainon kohtaan, vaan suostua liikkumaan ja liukumaan eri vaiheiden ja tarpeiden välillä: itsenäisyyden ja yhteyden, tunteiden ja järjen, turvallisen tulisijan ja kiihottavan seikkailun välillä. Surun ja ilon välillä, onnen ja tuskan välillä. Suostua tuohon liikkeeseen ja nähdä kipu, pettymys, suru, viha tai jopa kateus ja raivo ihan yhtä oikeina ja kunnollisina tunteina kuin ne muutkin.  

IV. Koin että olen turvassa itseni kanssa, itsessäni. Että voin olla itse itselleni aikuinen, turvallinen syli, rauhoittava ja lämmin keinu. Että minulla on keinoja rauhoittaa itse itseni, löytää tila ja hengitys ja helpotus vaikean paikan tullen. Että saan toki tarvita muita, olla pieni ja heikko, mutta minulla on myös itselläni voimaa ja keinoja pitää itseni turvassa.  

V. Pystyin kohtaamaan yhden kaikista synkimmistä haavoistani, mustimmista kohdistani. Syyllisyyden, joka on kalvanut ruosteisen naulan lailla. Ja loppujen lopuksi syyllisyyden alta pohjattoman surun, jota en ollut ollut valmis kohtaamaan aiemmin. En riittävän vahva ottamaan sitä vastaan. Nyt se sai tulla. 

VI. Että kenties näiltä sijoiltani minun on mahdollista joskus havaita toisen ihmisen kipeä kohta (joka näyttäytyy pinnalle päin vaikkapa kovuutena tai aggressiivisuutena) tai vaihtaa omaa totuttua toimintatapaa (olla vaikkapa puolustatumatta vimmaisesti). Välillä se onnistuu.  

Kiitos rakas ja upea Keiju ja mieletön, ihana Laura, että sain olla ohjauksessanne. Että sain kulkea omaa kummallista ja välillä kipeää matkaani turvallisesti tuettuna, kepeällä otteella inspiroituna.  


Hanne Mikkonen, DI, tuoteturvallisuuspäällikkö

Viime vuoden vaihteessa tuskastuin jatkuvaan jumissa olemiseen. Olin aika pohjalla itseni kanssa. Tunsin olevani täysin hukassa niin teini-ikäisten lasten äitinä kuin parisuhdeasioissa. Kaipasin luottamusta elämään.

Koulutuksen myötä minulle selvisi, että kaksi minulle hyvin kipeää asiaa olivat perusluottamuksen puute ja ristiriitainen suhde vihan tunteeseen. Löysin koulutuksen aikana välineitä kummankin asian korjaamiseen. 

Tuntuu, että sain elämän. 

Näiden asioiden merkitystä ei voi ymmärtää, ennen kuin on löytänyt sen, mikä puuttui. Jälkeenpäin olen huomannut, ettei minulla ollut vuosikausiin ollut oikein luottamusta elämään. Minulla ei ollut ymmärrystä, minkälainen merkitys vihan tuntemisen kyvyllä voisi elämässäni olla tai mitä kyvyttömyys tuntea sitä oli aiheuttanut. Terve itseni hyväksymä ”viha” toi kykyä asettaa rajoja: näin minua saa kohdella ja näin ei. Uskallan nyt antaa tunteiden tulla ja vain olla — ettei niille aina tarvitse tehdä mitään. En enää puske tunteita alas, eikä tunnemöykkyjä pääse kasvamaan samalla tavalla kuin ennen. Tällä kaikella on ollut suora vaikutus ihmissuhteisiini. Työelämässä toki myös, mutta tärkeimpänä teini-ikäisen poikani ja minun suhde: kun pystyin sallimaan itselleni kaikkia tunteita, opin sallimaan niitä myös hänelle. Meidän välillä puhdistui tosi paljon. Tältä pohjalta meille alkoi rakentua uudestaan kadoksissa ollutta läsnäolevaa yhteyttä. En enää välttele vaikeita tilanteita hänen kanssaan. Parisuhteesta ymmärsin monta asiaa uudella tavalla. Tunnistin omia vaikeuksiani kohdata ja kuunnella toista. Aiemmin en oikein edes huomannut, mitä minulle vuorovaikutustilanteissa tapahtui. Nyt suhtaudun yhteyteen toisen kanssa avoimemmin: huomaan omat tunteeni aiempaa paremmin, erotan mikä on minun vastuullani ja mikä ei. Koen, että osaan kuunnella myös toista ja hänen asiaansa paremmin kuin ennen. Yhteys toisiin on muuttunut selkeämmäksi. Ymmärrän, että se, mitä minä käyn omassa sisimmässäni läpi, ei aina liity siihen, mitä toinen on tarkoittanut. Yhä harvemmin tarvitsee syyttää toisia siitä, että itsellä on paha mieli. Olen hämmästynyt, miten paljon oikeasti valoisammaksi elämä muuttuu kun saa tällaista ohjausta. Olen nyt kiitollinen, että asiat menivät vuosi sitten juurikin niin kuin menivät. Että kaikki meni sillä tavalla pieleen, että tuskastuin ja hain mukaan Itsetuntemusakatemiaan. Se käänne tuntui silloin kamalalta, mutta kipeässä tilanteessa tekemäni päätös osoittautui ihan parhaaksi! Kannatti investoida itseensä! Opin ja kasvoin paljon lyhyessä ajassa.  

KOULUTTAJAT
Keiju Vihreäsalo on sosiologi, tutkija ja kirjoittaja. Keiju on kirjoittanut narratiivisen tietokirjan rakkaudesta (Jotta voisin rakastaa — Rakkauden anatomia, Otava). Kirjasta on pidetty todella paljon! Myös Keijun Särkymisen siunaus -verkkokurssi on ollut suureksi avuksi monille rakkaudessa rikkoutuneille. Samoin Hidasta elämää -sivustolla julkaistut blogikirjoitukset rakkaudesta ovat olleet varsin pidettyjä. Keiju rakastaakin rakkautta, kovasti. Keijua kiinnostaa erityisesti toisen ihmisen kunnioittava kohtaaminen.

Myös Keijun akateemiset tutkimukset luovat pohjan intiimielämän asiantuntijuudelle. Hänen tutkimuskohteitaan ovat olleet sukupuoli, seksuaalisuus, perhe, heteronormatiivisuus sekä perhe- ja seksuaalipolitiikka. Keiju on väitellyt vuonna 2009 ydinperheymmärryksen historiallisesta muotoutumisesta ja perhepolitiikkasta (Ydinperheen politiikka, Gaudeamus). Tällä hetkellä Keiju on post doc -tutkija tutkimuskohteenaan häpeä, synnyttäjän esineellistäminen ja synnytysväkivalta.

Keijun tulokulma itsetuntemukseen ja rakkauteen on sekä käytännöllinen että teoreettinen. Vuosien työ kouluttajana on ollut aitiopaikka havainnoida ihmisyyttä. Kun omat tunteet ja tarpeet ovat näkymättömiä, on hyvin vaikea kuulla itseään tai kohdata toisia. Sekä sisäinen ääni että kommunikaatio toisten suuntaan saattaa olla ristiriitaista. Myös vastuu itsestä sekä toisen ja maailman kohtaamisesta saattaa puuttua. Monet ihmiset ovat myös eksyneet henkisyyteen ja irrallaan ihmisyydestään. Kouluttajana Keiju korostaa ihmisyyttä, läsnäoloa ja tasapainoa, joka näkyy toimintakykynä.

Koulutustiimiin kuuluu myös Laura Janger-Laitio. Laura on toinen HIMAn perustajista ja pitkän kokemuksen omaava toimintaterapeutti, kouluttaja, henkinen valmentaja. 

Jo yli kymmenen vuoden ajan Laura on keskittynyt hyvinvoinnin ja onnellisuuden ehtoihin ja mahdollisuuksiin auttaa ihmisiä ottamaan askelia kohti haluamaansa muutosta. Tuhannet ihmiset ovat saaneet apua hänen työstään. Laura tunnetaan myös valmentajien valmentajana sekä hyvinvointialan yrittäjien mentorina. Lauralla on kyky opettaa koko persoonallaan lämpimästi ja ymmärrettävällä tavalla. Lauran lähellä on aina turvassa. 

Laura ja Keiju ovat yhdessä ja erikseen luoneet monia koulutuksia mm. Sydämen polku- ja Särkymisen siunaus -verkkovalmennukset, Itsetuntemusakatemian, HIMAn joogaopettajakoulutukset, HIMAn henkisen valmentajan koulutuksen, ja HIMA Wisdom Practitioner -koulutuksen. Keijun ja Lauran kirjoituksia löydät Hidasta Elämää –sivustolta. Heidät on vuosien varrella nähty myös monissa eri medioissa, Keiju erityisesti rakkauden, parisuhteen ja perheen asiantuntijana. 

Keiju Vihreäsalo 

valtiotieteiden tohtori, kouluttaja ja kirjoittaja

Laura Janger-Laitio

toimintaterapeutti (AMK), kouluttaja, henkinen valmentaja

OPETUSFILOSOFIAMME


RAKKAUS + ITSETUNTEMUS

Toteutamme koulutuksen sulautuvana opetuksena, eli yhdistämme lähiopetusta ja verkko-opetusta. Lähiopetuspäivät ovat hyvin intensiivisiä ja ihmisen kyky vastaanottaa uutta tietoa ja inspiroitua uusista ajatuksista on rajallinen. Tästä syystä lähiopetuspäiviin ei pysty pakkaamaan niin paljon tietoa kuin haluaisimme. Sulautuvan opetuksen myötä tämä mahdollistuu parhaiten. Saat rauhan kotona käydä asioita läpi niin monta kertaa kuin haluat. Lähitapaamiset ja verkko-opinnot muodostavat kokonaisuuden, jossa eri tavoin toteutettu opetus ja harjoitukset nivoutuvat yhteen.  

Koulutuskokonaisuus muodostuu kahdesta osasta: tapaamisista, joissa käsittelemme rakkautta ja parisuhdetta sekä itsetuntemustyöskentelystä verkkomateriaalien avulla. Opetuksessa hyödynnämme tutkimustietoa sekä tunne- ja tietoisuustaitoja. Tulokulma on valmennuksellinen, eli tieto ja harjoitukset palvelevat muutosta, jonka voit ohjauksen ja tuen avulla aikaansaada itse. Opetustapamme on lämmin ja maanläheinen, humoristinen, kuvaileva – käytämme paljon esimerkkejä tehdäksemme oivalluksen saamisen mahdollisimman helpoksi. Huomio on sinussa, ei teoreettisessa keskustelussa.  

Lähitapaamisissa keskitymme rakkauteen ja parisuhteeseen. Hyödynnämme sosiologiaa, perhetutkimusta, sukupuolentutkimusta, historiaa, antropologiaa, psykologiaa ja filosofiaa tarkastellessamme parisuhdetta kulttuuristen rakenteiden näkökulmasta yhtäältä ja toisen kohtaamisen perpektiivistä toisaalta. Työskentelemme "piirissä" keskustellen luennon pohjalta parisuhteeseen ja rakkauteen liittyvistä teemoista ja jakaen kokemuksia siinä määrin, kuin sellaisia haluaa muiden kanssa jakaa. Teemme myös harjoituksia, joiden avulla oivallukset konkretisoituvat elämäksi.

Itsetuntemustyöskentely toteutuu verkossa. Itsetuntemusta käsittelevissä luennoissa painottuvat tunneteoriat, polyvagaalinen teoria, neurotieteet, traumatutkimus, kliininen psykologia ja vuorovaikutuksen teoria. Tiedon avulla osaat sijoittaa omat kokemuksesi ja itseäsi koskevat havainnot suureen kuvaan paremmin. Painotamme oman prosessin läpikäymistä ja tiedon ja muutoksen viemistä omaan elämään konkreettisesti. Pääset tarkastelemaan itseäsi ja elämääsi uteliaasti, lempeästi, tinkimättömästi, turvallisesti ja omassa tahdissasi.

MITÄ KOULUTUS ANTAA SINULLE?


Itsetuntemusakatemia Goes Live and Love antaa sinulle a) selkeyden parisuhteeseen, rakkauteen ja niihin kohdistuviin odotuksiin sekä b) toisen kohtaamisen taitoja.

Työskentely jakautuu kahteen: lähitapaamisissa keskitymme parisuhteeseen ja rakkauteen ja verkko-opinnoissa painottuu itsetuntemus. Itsetuntemuksessa keskitymme itsen ja toisen kohtaamiseen.

Rakkaus ja parisuhde

 • Tulet tietoiseksi parisuhdeihanteissa vaikuttavista historiallisista ja kulttuurisista kerroksista, jotka sinusta riippumatta synnyttävät parisuhteeseen jännitteitä. Tämä auttaa sinua erottamaan, minkälaiset asiat voisivat johtua sinusta tai teistä, ja minkälaiset ilmiöt puolestaan on teille annettuja, ei niinkään sinun tai teidän synnyttämiä.
 • Ymmärrät rakkautta koskevan tiedon valossa mitä rakkaus on ja ei ole: erotat paremmin terveet ja epäterveet parisuhdemallit toisistaan sekä ymmärrät eron rakkauden ja parisuhteen välillä.
 • Erotat toisistaan rakastumisen ja rakastamisen.
 • Rakkauden ja parisuhteen rakenteista ja voimista tietoiseksi tuleminen vapauttaa sinut keskittymään toisen kohtaamiseen.
 • Käsityksesi rakkaudesta, parisuhteesta ja toisen kohtaamisesta voivat tulla realistisiksi: erotat asiat joihin voit vaikuttaa niistä, joihin et voi vaikuttaa.

Itsetuntemus

Itsen kohtaaminen

 • Opettelet tunnistamaan vanhoja toimintamalleja ja tunnekaavoja sekä poikkeamaan niistä.
 • Häpeän voima vähenee sen tunnistamisen ja hyväksymisen kautta ja siksi eksyt harvemmin epäselvyyden ja eksyneisyyden tunteisiin. Näin tunnet rajasi, tiedät miten säilyttää itsesi ja pysyä itsen kuuntelemisen tilassa.
 • Odotuksesi itseäsi kohtaan ovat realistisemmat.
 • Opit tunnistamaan omat taipumuksesi ajatutua puolustus- ja hyökkäystilaan sekä taitoa tyynnyttää itseäsi tilanteissa, jotka aiemmin karkasivat käsistäsi. Näin osaat pysyä kohtaamisen tilassa.
 • Olet selkeämpi, joustavampi ja jämäkämpi sekä rohkeampi ja kyvykkäämpi tunnistamaan ja kommunikoimaan omia tunteitasi ja tarpeitasi.

Toisen kohtaaminen

 • Näet toiset ihmiset ja maailman tarkemmin: toisen kanssa kommunikointi ja toisen kohtaaminen on mutkattomampaa.
 • Opit tunnistamaan rajasi helpommin ja sietämään rajojen asettamiseen liittyviä tunteita sekä neuvottelemaan niitä.
 • Selviät haasteellisista tilanteista aiempaa kevyemmin ja taitavammin.
 • Kommunikaatiotaitosi täsmentyvät informaation vaihtamisesta kohtaamisen dialogiin: Olet myötätuntoisempi sekä itseäsi että toisia kohtaan.  
 • Odotuksesi pari-, rakkaus- ja ihmissuhteiden vuorovaikutustilanteissa ovat realistisemmat. Draama vähenee.

HINTA


VOIMASSA ON NYT EARLY BIRD HINTA (-400€) 20.6 KLO 23.59 SAAKKA TAI NIIN KAUAN KUIN ETUPAIKKOJA RIITTÄÄ

Early Bird Hinta:

2297€ (2697€) kerralla maksettuna tai

432€/kk (499€/kk) 6 kuukauden ajan.

Suomen matkapakettilaista johtuen retriitin majoitus- ja ruokailukulut maksetaan erikseen.

Retriitin kustannukset ovat noin 300-340€.

HAE MUKAAN TÄSTÄ

JÄIKÖ JOKIN VIELÄ ASKARRUTTAMAAN?


Vastaamme mielellämme sinua askarruttaviin kysymyksiin.

Jos sinulla on vielä kysyttävää tai haluaisit jutella kanssamme, niin voit olla meihin yhteydessä puhelimitse 050 4669808 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info (at) himahappiness.com.

Huomioithan, että koulutuksemme ei korvaa pariterapiaa, terapiaa tai akuuttien psyykkisten ongelmien vaatimaa yksilöllistä tukea.

Itsetuntemus luo kohtaamisia.

info@himahappiness.com

050 466 9808